بیمه مسئولیت آتش سوزی از زیر مجموعه های بیمه های مسئولیتی می باشد، این نوع بیمه نامه کلیه خسارات و صدمات وارده به تجهیزات، لوازم و اشیاء که بر اثر آتش سوزی اتفاق افتاده است را پشتیبانی مالی می نماید، همچنین بیمه ایران خسارات جانی همچون نقص عضو، فوت و هزینه های درمانی را پوشش می دهد. باید در نظر داشت که پوشش بیمه مسئولیت آتش سوزی صرفا جهت تامین خسارات ناشی از آتش سوزی به شخص و اموال بیمه گذار خواهد بود و در قبال انتقال و گسترش آتش سوزی و خسارات جانی و مالی به مکان های مجاور هیچ مسئولیتی نخواهد داشت، در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

سطح پوشش بیمه مسئولیت آتش سوزی در خصوص اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت آتش سوزی نسبت به پرداخت خسارات جانی و مالی بیمه گذار مسئولیت را پذیرفته و در صورت بروز حادثه آتش سوزی، نسبت به کارشناسی و برآورد هزینه خسارات جانی و مالی بیمه گذار اقدام می نماید، اما در صورتی که این آتش سوزی و صدمات ناشی از آن به لوازم، تجهیزات، املاک مجاور گسترش یابد، بیمه مسئولیت آتش سوزی هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و خسارتی نیز پرداخت نخواهد کرد، سطح پوشش بیمه مسئولیت آتش سوزی در خصوص اشخاص ثالث و صدمات جانی و مالی مسئولیتی نخواهد داشت و بیمه گذار در صورت تمایل به استفاده از خدمات بیشتر، می تواند نسبت به ثبت بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی اقدام نموده و از لحاظ پرداخت خسارت در صورت بروز آتش سوزی و گسترش به اطراف، آسوده خاطر گردد.
دقت داشته باشید ، کلیه مواردی که موجب ابطال بیمه نامه می گردد باید بصورت کامل به بیمه گذار توضیح داده شود و همچنین در قرار داد بیمه قید گردد.

بیمه مسئولیت آتش سوزی

صدور بیمه نامه مسئولیت آتش سوزی

مدارک لازم جهت درخواست صدور بیمه نامه مسئولیت آتش سوزی را از همکاران ما در بخش درخواست صدور دریافت نمایید، آن را تکمیل و پر نموده و پس از مشخص کردن پوشش های بیمه ای همچون سیل، صاعقه و… تعرفه پرداختی شما معین می گردد و پس از تایید و پرینت آن امکان پرداخت برای شما میسر می گردد که می توانید از هر سه روش زیر جهت پرداخت حق بیمه خود استفاده نمایید.