یکی دیگر از بیمه های مسئولیت که توسط بیمه ایران ارائه شده، بیمه مسئولیت رستوران است که در بر دارنده مسئولیت مدنی رستوران داران، استراحتگاه ها و کافه های ساحلی و تالار های پذیرایی است. مدیران این بخش ها در قبال استفاده کنندگان از محیط و خدماتشان مسئولیت مدنی دارند، لذا جهت پشتیبانی و بیمه کلیه خسارات ناشی از هزینه های پزشکی، فوت و نقص عضو می بایست نسبت به پر نمودن فرم درخواست صدور بیمه مسئولیت رستوران اقدام نمایند.

اهداف بیمه مسئولیت رستوران

بیمه ایران با ایجاد نوعی از بیمه نامه تحت عنوان بیمه مسئولیت رستوران، سعی بر پوشش دهی حوادث استفاده کنندگان از خدمات رستوران در محدوده جغرافیایی همان رستوران نموده، به این ترتیب مدیر رستوران با درخواست صدور بیمه مسئولیت رستوران و در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز در خصوص امکانات موجود در رستوران هم چون آسانسور و… اقدام به پر نمودن پرسشنامه می نماید، بیمه گر با بررسی ادعا ها در خصوص محیط رستوران، و همچنین در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم و کافی در خصوص پوشش های بیمه، موارد مورد درخواست بیمه گذار را به بیمه نامه اضافه نموده و با اعلام مبلغ حق بیمه، وی را مکلف به پرداخت می نماید.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، بیمه نامه فسخ گردیده و شرکت بیمه ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث در این محیط نخواهد داشت.
در صورت بروز خسارت مالی، جانی و نقص عضو، کارشناس بیمه نسبت به برآورد هزینه های ناشی از خسارت و پرداخت آن اقدام می نماید.
بیمه گر موظف است کلیه اطلاعات در خصوص قوانین مسئولیت رستوران که در بیمه نامه درج گردیده و هم چنین شرایط استفاده از بیمه در صورت وقوع پیش آمد های درج شده در بیمه نامه، مطلع سازد. بیمه گذار موظف است در صورت بروز هر گونه حادثه، فوراً مراتب را به شرکت بیمه ایران اطلاع داده و در مدت زمان تعیین شده نسبت به ارائه مدارک لازم جهت بر آورد خسارات و پرداخت آن اقدام نماید.

بیمه مسئولیت رستوران

بیمه مسئولیت رستوران چه خطراتی را پوشش می دهد؟

با توجه به مواردی که توضیح داده شد، لازم است بدانید بیمه مسئولیت رستوران چه خطراتی را پوشش میدهد. همان طور که می دانید، در یک رستوران و استراحت گاه قطعا اقلامی هم چون گاز و شعله جهت انجام پخت و پز وجود دارد، در نتیجه احتمال آتش سوزی در این اماکن بسیار بالا است، با توجه به مسئولیت مدنی کلیه حوادث این چنینی که موجب از دست رفتن سرمایه و صدمات جانی به کارگران و مشتریان شود، متوجه مدیریت رستوران است. لزوم بیمه مسئولیت رستوران اندکی ملموس تر گردید، حال در ادامه به بررسی موارد تحت پوشش این بیمه خواهیم پرداخت.
۱- شامل مسئولیت مدنی مدیر/کارفرما رستوران در خصوص پرسنل، در صورت بروز حوادثی هم چون آتش سوزی و…
۲- شامل مسئولیت مدنی مدیر/کارفرما رستوران در خصوص مشتریان و مراجعه کنندگان یا استفاده کنندگان از فضای رستوران است
خسارت های زیر شامل تعهد و پوشش بیمه گر نیست
هرگونه کذب و تقلب در اظهار خسارات
خسارات ناشی از حوادث طبیعی هم چون سیل، زلزله، تششعات رادیو اکتیو
خسارات ناشی از جنگ ها و شورش ها
خساراتی که به دلیل تخلف از قوانین حوزه مربوطه ایجاد شود