بیمه نامه ای که جهت پوشش بیمه مسافران خارج از کشور توسط بیمه ایران ارائه شده و در خارج از کشور دارای اعتبار است، این نوع بیمه، بیمه گر را ملزم به پرداخت کلیه هزینه های پزشکی، درمانی، جراحی، انجام آزمایشات، پانسمان ، زایمان و کلیه مفاد ذکر شده در بیمه نامه که مورد تایید طرفین قرار گرفته می باشد. کلیه خدماتی که بیمه ایران به بیمه گزار ارائه می دهد، مطابق با شرایط عمومی که توسط شرکت کمک رسان “آکسا” یا “مفری” تضمین و ارائه می شود و کلیه خسارات در محل با ارز پرداخت می گردد.
درمان مسافران در خارج از مرز ها به دو رشته زیر تقسیم می گردد :
مفری یا Mafpree
آکسا Axa
بیمه ایران با عقد قرار داد با شرکت های ذکر شده، که به صورت بین المللی تحت عنوان کارگزار در آن کشور عمل می کنند، بیمه گزاران خود را تحت پوشش بیمه و حمایت خویش قرار می دهد، بیمه ایران مبلغ تعهد خود را جهت پرداخت مخارج درمانی بیمه گزاران در خارج از کشور پنجاه هزار دلار اعلام نموده که در صورت بروز مشکل به صورت ارز پرداخت می گردد. شرکت بین المللی آکسا طی تعهدی به بیمه ایران، نسبت به پرداخت خسارات کمتر از هزار دلار توافق نموده که توسط شعب صادر کننده بیمه نامه پرداخت شود.
در صورتی که بیمه شده، به هر دلیلی موفق به دریافت مبلغ خسارت خود در آن کشور نشود، در این شرایط رونوشت حواله خسارت، جهت وصول مبلغ خسارت به مدیریت اتکایی ارسال می گردد.

بیمه مسافرتی خارج کشور

در شرایطی که مبلغ خسارت بیش از هزار دلار باشد، بیمه شده موظف است در یکی از شعبه های کشور، با ارائه مدارک اعلام خسارت نماید و از طریق مدیریت اتکایی از شرکت بیم المللی آکسا استعلام پرداخت خسارت به عمل آورد، پس از تایید و دریافت موافقت نسبت به شروع پروسه پرداخت توسط شرکت اقدام می گردد.
خساراتی که تحت پوشش بیمه مسافرتی خارج از کشور قرار می گیرد، پوشش هزینه های درمانی و پزشکی شخص در خارج از مرز قانونی کشور است.
لازم است بدانید:
در بیمه نامه مفری و آکسا امکان تغییرات تعرفه وجود دارد و این تغییرات تحت عنوان الحاقیه بیمه ارائه می گردد. این تغییر تعرفه بر اساس موارد زیر تغییر می کند :
تغییر منطقه سفر
تغییر زمان اقامت
کاهش زمان سفر (در شرایطی که بیمه گزار زودتر از موعد اعلام شده باز گردد و خسارتی نداشته باشد)
عدم اخذ ویزا (ابطال بیمه نامه)
جهت دریافت خسارت به کجا مراجعه کنیم؟
در صورتی که بیمه شدگان در خارج از کشور دچار مشکلاتی شوند که نیاز به دریافت خسارات تحت پوشش بیمه مسافرت خارج از کشور خود باشند، بیمه شده می بایست به دفاتر آکسا و مفری مراجعه نموده و پس از اعلام خسارت و دریافت تاییدیه آن نسبت به دریافت اقدام نمایند.
مدارک لازم جهت دریافت خسارت
تکمیل فرم اعلام هزینه های بیمه نامه مسافرت خارج از کشور
اصل صورت حساب های بیمارستان
استعلام نرخ ارز به روز
استعلام از مدیریت اتکایی در خصوص عدم پرداخت هزینه شرکت آکسا