بیمه مسافرتی داخل کشور جهت استفاده اتباع خارجی و سفر آن ها به داخل کشور توسط شرکت بیمه ایران ارایه شده است. در سال ۱۳۸۶ مدیران شرکت بیمه ایران اقدام به تحقیق جهت ایجاد بیمه ای برای مسافران خارجی نمودند تا به وسیله آن امکان پوشش بیمه ای این مسافران در داخل کشور فراهم گردد. پس از مطالعات فراوان در خصوص نمونه های خارجی این نوع بیمه، اقدام به طراحی اولیه آن و مشخص کردن چارچوب ها پرداختند و پس از دریافت مجوز های لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی جهت ترجمه و تدوین بیمه به نام “ایر ها” صورت گرفت. این واژه مخفف کلمات زیر است :
IRHA : Iran Health Assistance
این واژه مخفف به معنای خدمات رسانی تندرستی بیمه ایران است. بر اساس این بیمه نامه، کلیه اتباع خارجی در هنگام سفر به ایران با درخواست صدور این بیمه نامه، تحت پوشش خدمات درمانی و حمایتی آن قرار خواهند گرفت.

بیمه مسافرتی داخل کشور

بیمه های مسافرتی با هدف خدمات رسانی و تحت پوشش قرار دادن مسافران جهت خدمات درمانی، پزشکی، انتقال و … صورت می گیرد.
مخاطبین بیمه مسافرت به داخل کشور
مخاطبین این بیمه نامه، کلیه مسافرانی هستند که مایل به سفر به داخل ایران هستند، مسافران با استفاده از این بیمه نامه که توسط شرکت بیمه ایران ارائه شده، تحت پوشش خدمات پزشکی، درمانی و حوادث آن قرار خواهند گرفت.