بیمه ویزای تحصیلی یکی دیگر از انواع بیمه های شرکت بیمه ایران می باشد که امکانات زیادی را برای دانشجویان خارج از کشور فراهم می کند. با استفاده از بیمه ویزای تحصیلی، دانشجویان می توانند با اطمینان خاطر و با پشتیبانی کامل از لحاظ هزینه موارد پیش بینی نشده ای همچون بخش پزشکی و درمانی و… در طی مدت اقامت تحصیلی در کشور مقصد به ادامه تحصیل خود بپردازد. این نوع بیمه جهت اخذ ویزای تحصیلی در بسیاری از سفارتخانه ها جز بخش های الزامی می باشد و در واقع گرفتن مجوز ویزا منوط به ارائه بیمه نامه معتبر می باشد.

انواع بیمه ویزای تحصیلی

بیمه ویزای تحصیلی می تواند در بخش های مختلفی بیمه شده را پشتیبانی نماید از جمله:
پرداخت بخش درمانی و پرداخت بخش حقوقی و مسائل مربوط به بخش تحصیلی فرد بیمه شده را تامین نماید. فرد دانشجو با توجه به نوع کشور مقصد جهت اقامت محل تحصیل و مقدار هزینه هایی که در آن کشور امکان دارد او را متحمل هزینه کند می تواند نوع پوشش بیمه ای مناسبی را جهت ویزای تحصیلی انتخاب کرده و از امکانات آن در طی دوران تحصیل بهره مند شود. این نوع بیمه می تواند هم به صورت انفرادی به فرد و چناچه با همسر و فرزندان قصد اقامت جهت تحصیل را دارد برای اعضای خانواده را فراهم کرده و پشتیبانی خوب و امنیت خاطر را برای شما در طی دوران تحصیل در خارج از کشور فراهم نماید.

بیمه ویزای تحصیلی

کاربرد بیمه ویزای تحصیلی

بیمه ویزای تحصیلی یکی از مدارک ضروری جهت اخذ ویزا می باشد. باید به این نکته توجه داشت سفارت خانه ها هر گونه بیمه ای را برای اخذ ویزای تحصیلی مورد تایید نمی دانند و شرکت بیمه ایران از جمله نمونه شرکت های بیمه ای است که بیمه ویزای تحصیلی آن مورد تایید اکثر سفارت خانه های کشورهای مختلف است. بیمه ویزای تحصیلی می تواند در بخش های مختلف پرداخت هزینه های پزشکی و درمانی و پیگیری در مورد مسائل مختلف حقوقی و سیاسی مختلف که در کشور مقصد امکان دارد برای فرد بیمه شده ایجاد شود او و اعضای خانواده همراه او را در طی اقامت پشتیبانی نماید.

موارد تحت پوشش بیمه ویزای تحصیلی

۱- پرداخت هزینه های بستری، جراحی، بیمارستان و داروخانه در زمان حوادث و بیماری هایی که در طول سفر برای فرد ایجاد می شود.
۲- پرداخت هزینه های مرتبط به بخش دارویی
۳- پذیرش و یا انتقال فرد بیمه شده از بیمارستان به داخل کشور
۴- پرداخت هزینه های مرتبط به دعاوی حقوقی
۵- راهنمایی و کمک رسانی در سرقت یا مفقود شدن مدارک
۶- بهره مندی از اتاق های شخصی در صورت امکان
۷- انتقال پیام های فوری و اضطراری فرد بیمه شده
۸- و…