بیمه تمام خطر نصب یکی از دیگر از انواع شاخه های مهندسی بیمه ایران می باشد. به موجب این بیمه خسارت های فیزیکی ناشی از حادثه در حین عملیات نصب که می تواند شامل عملیات نصب، مونتاژ، دمونتاژ اقسام مختلف ماشین آلات و تجهیزات واحدهای مختلف صنعتی، بخش های تولیدی و یا خدماتی باشد. این بخش شامل نصب هر گونه سازه و یا اسکلت فلزی در کارگاه های کوچک و بزرگ صنعتی، اجزای مرتبط به نیروگاه های مختلف، توربین ها، ژنراتور ها، صنایع مرتبط غذایی، خودروسازی، شیمیایی، چرم، چوب، صنایع وابسته به کشاورزی، پروژه های مرتبط به نفت ، آب، گاز، خطوط انتقال نیرو و… باشد.
در واقع هدف اصلی بیمه تمام خطر نصب، تامین جامع و کامل در مقابل تمام خطرات مربوط به نصب ماشین آلات و دیگر تجهیزات و نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی است. این بخش در پروژه های در حال اجرا قابلیت اجرایی پیدا می کند و مرتبط به پروژه هایی است که با تجهیزات، قطعات و دیگر ماشین آلات مرتبط هستند. مدت این بیمه با توجه به نوع پروژه متفاوت است و این امکان وجود دارد تا چندین ماه و یا چندین سال طول بکشد.

بیمه تمام خطر نصب

مخاطبین بیمه تمام خطر نصب

مخاطبین اصلی بیمه تمام خطر نصب را می توان تمامی کارفرمایان، پیمانکاران مجری پروژه های نصب در سراسر کشور و صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها دانست.

پوشش های بیمه تمام خطر نصب

در بیمه تمام خطر نصب، تمامی خسارت ها و زیان های وارده به تجهیزات و اموال بیمه شده را به شکل تمام خطر و به دلایلی از جمله حوادث طبیعی و یا دیگر حوادث به جز در بخش هایی که استثنا شده است را جبران می کند. با کمک این بیمه می توان مواردی چون اشتباه در نصب ماشین آلات و یا عدم مهارت فنی کارگران و یا متخصصان پیمانکاران در سایت و زمان اجرای پروژه پوشش داده می شود.

این بیمه دو قسمت را پوشش می دهد ۱- خسارت های مالی به پروژه ۲- مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث. در قسمت اول مواردی از جمله اقلام مورد نصب، هزینه حمل، حقوق و دیگر عوارض گمرک، هزینه نصب، کارهای ساختمانی، تجهیزات ساختمانی یا نصب، ماشین آلات ساختمانی، اموال مجاور و دیگر موارد را پوشش می دهد. در قسمت دوم نیز بخش مربوط به غرمات بدنی منجر به فوت، نقش عضوف هزینه پزشکی و هم چنین خسارت های مالی به اشخاص ثالث را می تواند در برگیرد.