بیمه تمام خطر پیمانکاران از جمله طرح های بیمه مهندسی است. این بیمه خسارت های فیزیکی و غیر قابل پیش بینی و حوادث ناشی از اجرای پروژه ساختمانی، عمرانی و زیر بنایی مانند ساختمان های مسکونی، اداری، ساخت سدها، پروژه های آبیاری و زهکشی، تونل ها، مخازن، لوله کشی فاضلاب، موج شکن ها، ساخت راه ها ، فرودگاه ها، پروژه های انتقال گاز یا نفت، پتروشیمی، پالایشگاه ها، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، صنایع مرتبط به کشاورزی و… را تحت پوشش قرار می دهد. پوشش دهی این بیمه از زمان آغاز عملیات نصب شروع شده و شامل دوره آزمایش و در صورت تمایل بیمه گذار دوره تحویل موقت که می تواند دوره نگهداری یا تضمین دارد.

نکات مهم در بیمه تمام خطر پیمانکاران

چناچه پیمانکار بخواهد مقداری از مبلغ و یا مدت زمان پروژه را بیمه نماید باید نامه تاییده کارفرما را به همراه داشته باشد. در مواقعی که زمان پروژه مشخص نیست می توان دوره پیش انبارداری یا بخش تجهیز کارگاه را به شکل مجزا بیمه کرد. در این بخش می توان بنا بر درخواست پیمانکار حق بیمه اضافی را می توان تحت پوشش بیمه دوره نگهداری تمام خطر اجرا کرد.
چناچه به دلایل مختلفی کار متوقف شود پوشش بیمه ای به شکل خودکار متوقف خواهد شد، در این صورت با توجه به تمایل بیمه گذار پوشش بیمه ای خطرات مورد نظر در طی زمان توقف با توجه به نظر خود بیمه گذار تعیین می شود. با صدور الحاقی توقف و اخذ حق بیمه اضافی، پروژه تا مدت زمان معینی تحت پوشش بیمه ای زمان توقف می یابد و بعد از آن با صدور الحاقی مجددا پوشش بیمه ای تمام خطر ایجاد می شود.  در بیمه تمام خطر بیمه گذار می تواند با پرداخت کردن مبلغ حق بیمه اضافی خسارت های غیر مستقیم ناشی از طراحی غلط را تحت پوشش بگیرد.

بیمه تمام خطر پیمانکاران

موارد تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران

هزینه مربوط به ارزش اقلام مورد نصب، هزینه مربوط حقوق و عوارض گمرکی( در صورت امکان تفکیک ارزش اقلام مورد نصب)، هزینه حمل و نصب( با تو جه به قرار پیمان)، مصالح و تجهیزات تهیه شده بوسیه کارفرما، لوازم و تجهیزات ساختمانی که جز ابزار کار پیمانکاران می باشد ( مانند اطاقک، داربستف انواع موتور، کمپرسور و…)، هزینه مربوط به برداشت ضایعات( هزینه مرتبط به بخش پاکسازی، تخریب و ضایعات ناشی از خسارت که می تواند به سرمایه مورد بیمه توسط بیمه گذار اضافه شود)، اموال مجاور که متعلق به کارفرما یا دیگر پیمانکاران می باشد که در مجاور پروژه قرار دارند و به پروژه مرتبط نیست ولی احتمال خسارت به آن ها در حین پروژه وجود دارد، مسئولیت در قبال اشخاص ثالث را تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران قرار می گیرد.