سوالات رایج بیمه مسئولیت

درصورت نیاز به مشاوره رایگان در مورد انواع بیمه مسئولیت با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟

بطورکلی هرنوع فعالیتی که انجام میپذیرد ممکن است خطرات مالی و جانی غیرارادی برای پرسنل داشته باشد بطور کلی در بیمه مسئولیت کارفرما خطرات و مشکلات غیر عمدی که برای پرسنل بوجود می آید و در آن طبق قانون کار کارفرما مسئول میباشد تحت پوشش قرار میگیرد.

در بیمه مسئولیت کارفرما چه خطراتی تحت پوشش میباشد؟
در بیمه مسئولیت کارفرما چه خطراتی تحت پوشش نمیباشد؟
مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما چیست؟
مراکز پرداخت خسارت بیمه مسئولیت کارفرما؟
اگر یک یا دو نفر را بدون نام بیمه کنیم در کارگاهی که بیشتر از دو نفر پرسنل دارد امکان دارد؟