سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان

جهت سفارش آنلاین بیمه نامه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.

با توجه به اینکه تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه براساس اظهارات مندرج در این برگ تعیین می گردد. خواهشمنداست به کلیه پرسشها به طوردقیق و کامل پاسخ دهید.

مشخصات عمومی و تخصصی بیمه گذار:

آیا درخصوص حرفه شما تاکنون ادعای خسارتی علیه شما مطرح شده است؟
captcha