سفارش آنلاین بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (ویژه مشاغل خدماتی، صنعتی و بازرگانی)

جهت سفارش آنلاین بیمه نامه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.

با توجه به اینکه تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه براساس اظهارات مندرج در این برگ تعیین می گردد. خواهشمنداست به کلیه پرسشها به طوردقیق و کامل پاسخ دهید.

مشخصات عمومی و تخصصی بیمه گذار:

توجه: درصورتیکه کارکنان تحت پوشش با نام باشند 10% تخفیف درحق بیمه منظور میگردد.

آیا درخارج از ساعت کار موظف، اضافه کاری صورت می پذیرد؟

حداکثر پوشش مورد درخواست:

captcha