سفارش آنلاین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (ویژه مشاغل ساختمانی)

جهت سفارش آنلاین بیمه نامه ، لطفا فرم ساده زیر را پر کرده تا در سریعترین زمان با شما تماس بگیریم.

با توجه به اینکه تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه براساس اظهارات مندرج در این برگ تعیین می گردد. خواهشمنداست به کلیه پرسشها به طوردقیق و کامل پاسخ دهید.

مشخصات عمومی و تخصصی بیمه گذار:

نوع فعالیت ساختمانی
نوع اسکلت
captcha

میزان تعهدات مورد بیمه: